Омега БАККОМ

 

Финансов Мол „ПОПУЛЯРНА КАСА” е информационна платформа, създадена с основна цел да подпомага потребители и доставчици на услуги и продукти в сферата на финансите.

Финансовият Мол предлага полезна информация за доставчиците на различни финансови продукти и услуги и условията за тяхното получаване: Микро кредити, Бързи кредити, Ипотечни кредити, Кредитни карти, Застраховки, Финансов лизинг, Парични преводи, Ценни книжа, Обмяна на валута, Спестявания, Инвестиции, Факторинг, Финансови консултации и др.

Финансов Мол „ПОПУЛЯРНА КАСА” е участник в „Бизнесмрежа за българите по света” (БмБС), чиято основна цел е повишаване на конкурентоспособността на българските производители, търговци, предприемачи, хора от бизнеса и професионалисти от всички точки по Света – atlasnet.bg

Финансов Мол „ПОПУЛЯРНА КАСА” е собственост и се поддържа от „Популярна каса-95“ АД, дружество  с над  15 години история на паричните и капиталови пазари. До 2014 година дружеството е лицензиран инвестиционен посредник  с над 20 офиса в страната, предлагащ инвестиционни решения и финансови услуги за корпоративни и частни клиенти. Днес „Популярна каса-95“ АД, използвайки натрупания с годините  опит на капиталовите пазари предлага извършването на консултантски услуги, маркетигови проучвания и анализи в сферата на финансите.

Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.73852 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.18078 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.8133 BGN
     
Етични финанси
www.atlasnet.bg
Etik Finansce
www.anonsi.bg
bg-wiki