Омега БАККОМ

БФБ и Deutsche Boerse

Българска фондова борса е избрала платформата на Deutsche Boerse Xetra T7 да поеме новата търговска инфраструктура на борсата след анализ на три алтернативни индикативни оферти, предлагащи сходна функционалност, съобщават от борсовия оператор.

Сегашният договор между БФБ и Deutsche Boerse за експлоатация на електронната платформа за търговия Xetra Classic изтича в края на тази година. Проучването кой да обслужва търговията на регулирания пазар и многостранната система за търговия, организирани от БФБ, е започнало през второто тримесечие на 2018 г.

Платформата Xetra T7 е избрана поради най-ниските си експлоатационни разходи и малките разлики във функционално отношение спрямо използваната в момента Xetra Classic, което би позволило по-плавен процес на миграция, поясняват от БФБ. Договорът с Deutsche Boerse за опериране на Xetra T7 е с първоначален срок от 7 години, считано от момента на миграция през втората половина на юни 2019 г., като конкретната дата ще бъде оповестена допълнително.

Xetra е паневропейска електронна система, която е предназначена за спот-търговия с акции и редица други инструменти, в т.ч. индексни фондове (ETFs), борсово търгувани продукти (ETPs), взаимни фондове, облигации, варанти, сертификати и права, информира investor.bg.

Xetra е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизацията и интернационализацията на търговията с ценни книжа. Виенската фондова борса използва Xetra от ноември 1999 г., а Ирландската фондова борса – от юни 2000 г. В допълнение, търговията на пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Deutsche Boerse. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra като основен елемент за бъдещата си търговска система.

Източник: financebg.com

 

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.75631 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.17102 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.82447 BGN
     
Етични финанси
Etik Finansce
bg-wiki
www.anonsi.bg
www.atlasnet.bg