Омега БАККОМ

"Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД 

"Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД 

Контакти: 
София 1000, ул."Г.С.Раковски" № 99, ет.12 
тел.: (02) 988 44 73; (02) 930 90 50
http://www.eig-re.com

 

"Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг:: Живот и Здраве" АД 

"Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг:: Живот и Здраве" АД 

Контакти: 
София 1172,  бул. "Г. М. Димитров" № 1
тел.: (02) 962 54 51; 0700 16 406
http://dallbogg.com

 

 

" Обединен здравно осигурителен фонд "Доверие" застрахователно акционерно дружество" АД 

" Обединен здравно осигурителен фонд "Доверие" застрахователно акционерно дружество" АД 

Контакти:
София 1797, ул.. „Лъчезар Станчев” № 5,
АТК „Софарма бизнес тауърс”, сграда А, ет. V
тел.: (02) 9871037; (02) 9871659 
http://www.ozof-doverie.com

 

"Фи Хелт Застраховане"АД 

"Фи Хелт Застраховане"АД 

Контакти:
София 1700, ул. "Проф. Александър Фол" № 2, вх. Б
тел.: (02) 445 66 64; факс: (02) 445 66 65 
http://www.fihealth.bg

 

„Европейска застрахователна и осигурителна компания“ ЗАД 

„Европейска застрахователна и осигурителна компания“ ЗАД 

Контакти:
София, 1000, ул. "6-ти септември" № 45, ет. 1
тел.: (02) 42 00 224; факс: (02) 42 00 234
.

 

„Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ КЧТ 

„Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ КЧТ 

Контакти:
София, 1113, ул. Николай Хайтов 3Б, блок 7, ет. 4
тел.: (02) 930 93 30
http://www.colonnade.bg

 

"Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг" АГ (Клон България, София) КЧТ 

"Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг" АГ (Клон България, София) КЧТ 

Контакти:
София, 1612, ул. "Цар Борис ІІІ" № 1
тел.: (02) 989 00 99; факс: (02) 989 00 34
http://www.grawe.bg

 

"Групама Застраховане" ЕАД 

"Групама Застраховане" ЕАД 

Контакти:
София 1124, бул."Цариградско шосе" № 47А, бл.В, ет.3
тел.:0700 123 32; 02) 915 88 88
http://www.groupama.bg

 

"Дженерали Застраховане" АД 

"Дженерали Застраховане" АД 

Контакти:
София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 68. 
тел.: (02) 926 72 22; (02) 926 71 11
http://www.generali.bg

 

Джи Пи Презастраховане ЕАД 

Джи Пи Презастраховане ЕАД 

Контакти:
София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 68. 
тел.: (02) 9420601; (02) 9420610
http://www.generali.bg

 

 

ДЗИ - Общо застраховане ЕАД 

ДЗИ - Общо застраховане ЕАД 

Контакти:
София 1000, бул. "Витоша", № 89Б 
тел.: 0700 16 166; (02) 981 57 99 
http://www.dzi.bg

 

 

"Евроинс -здравно осигуряване" ЗЕАД ЕАД -влято дружество 

"Евроинс -здравно осигуряване" ЗЕАД ЕАД -влято дружество 

Контакти:
София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43
тел.: (02) 965 16 50; (02) 965 15 62
http://www.eig-re.com

 

Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България) КЧТ 

Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България) КЧТ 

Контакти:
София 1113, ул. "Николай Хайтов" № 3Б, блок № 7
тел.:  (02) 800 33 00; (02) 930 93 30
http://www.aig.bg

 

 

Застрахователна компания "Лев Инс" АД 

Застрахователна компания "Лев Инс" АД 

Контакти:
София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 51 Д
тел. 0800 15 333; (02) 952 33 23
http://www.lev-ins.com

 

Застрахователна компания "Медико-21" АД 

Застрахователна компания "Медико-21" АД 

Контакти:
София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92   
тел. (02) 831 71 64; (02) 931 04 21
http://www.medico-21.net

 

Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД  

Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД	 

Контакти:
София 1000, пл. "Позитано" № 5 
тел. 0800 11 111; (02) 985 66 10
http://www.bulstrad.bg

 

Застрахователно акционерно дружество "Енергия" АД 

Застрахователно акционерно дружество "Енергия" АД 

Контакти:
София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 59
тел. (02) 981 41 81; (02) 9 880 058
http://www.energy.bg

 

Застрахователно акционерно дружество „Асет Иншурънс" АД 

Застрахователно акционерно дружество „Асет Иншурънс" АД 

Контакти:
София 1303, ул."Шар планина" № 33 
тел. 0700 12 077; (02) 904 77 77
http://www.assetins.bg

 

Застрахователно акционерно дружество "България" АД 

Застрахователно акционерно дружество "България" АД 

Контакти:
София 1404, бул. "България" № 83А, ет. 2
тел. 0700 13 555; (02) 90 25 669 (вътр. 669)
http://zadbg.bg

 

Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.73852 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.18078 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.8133 BGN
     
Етични финанси
www.atlasnet.bg
Etik Finansce
bg-wiki
www.anonsi.bg