Омега БАККОМ

НАДЕЖДА АД 

НАДЕЖДА АД 

Контакти: 
София 1408, ул. "Енос" № 2 
тел: (02) 810 64 48; факс:(02) 810 64 03

 

ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД 

ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД 

Контакти: 
София 1113, ул."Тинтява" 13Б, вх.Б, ет.1  
тел: (02) 980 8120; факс:(02) 937 5069

 

„Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот”” АД 

„Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот”” АД 

Контакти: 
София 1727, бул. „Княз Александър Дондуков” № 59
тел: (02) 930 22 00; факс:(02) 930 22 30
http://www.allianz.bg

 

„Граве България Животозастраховане” EАД  

„Граве България Животозастраховане” EАД	 

Контакти: 
София 1612, бул. „Цар Борис III” № 1, ет. 5
тел: (02)  981 13 65; (02) 989 00 99
http://www.grawe.bg

 

„ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД  

„ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД	 

Контакти: 
София 1612, бул. „Цар Освободител” № 6    
тел: (02)  981 57 99; 0700 16 166
http://www.dzi.bg

 

 

„Дженерали Животозастраховане” АД 

„Дженерали Животозастраховане” АД 

Контакти: 
София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 68    
тел: (02) 926 71 11; факс: (02) 926 73 12
http://www.generali.bg

 

„Групама Животозастраховане” ЕАД 

„Групама Животозастраховане” ЕАД 

Контакти: 
София 1124, бул. „Цариградско шосе № 47А, бл. В, ет.3    
тел: (02) 915 88 88; 0700 12 332
http://www.groupama.bg

 

„Животозастрахователен институт” АД 

„Животозастрахователен институт” АД 

Контакти: 
София 1407, бул. „Черни Връх” № 51 Д
тел: (02) 9805 53 88; факс: (02) 805 53 65
http://www.jzibg.com

 

"ОББ - МетЛайф Животозастрахователно Дружество" АД 

"ОББ - МетЛайф Животозастрахователно Дружество" АД 

Контакти: 
София 1404, ул. „България” № 51Б
тел: (02) 818 62 00; 0700 13 333
http://www.ubb-metlife.bg

 

„Животозастрахователна компания „Съгласие”” ЕАД 

„Животозастрахователна компания „Съгласие”” ЕАД 

Контакти: 
София 1309, бул. „Тодор Александров” № 141
тел: (02) 933 79 11; факс:(02) 933 79 19
http://www.saglasielife.bg

 

„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД 

„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД 

Контакти: 
София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43
тел: 0700 89 039; факс:(02) 965 15 62
http://euroinslife.bg

 

„Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД 

„Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД 

Контакти: 
София 1000, ул. „Стефан Караджа” № 2
тел: (02) 815 48 00; факс:(02) 815 48 33
http://ccb-life.bg

 

„Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България” АД 

„Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България” АД 

Контакти: 
София 1303, ул. „Осогово” № 38-40, сграда "Кристал", ет. 4
тел: (02) 981 28 33; 0700 15 889
http://www.sogelife.bg

 

 

 

Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК” 

Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК” 

Контакти: 
София 1000, пл. „Македония” № 1, ет. 13
тел: (02) 401 04 07; (02) 917 04 07
http://www.sivzk.com

 

 

Кооперация „Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа - М – Живот” “ 

Кооперация „Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа - М – Живот” “ 

Контакти: 
Добрич, 9300, ул. „Независимост” № 4-А
тел: (058) 60 54 01; (058) 60 54 07
e-maill: dmlins@netplusdb.bg

 

 

"ЕН ЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - КЛОН СОФИЯ" КЧТ 

"ЕН ЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - КЛОН СОФИЯ" КЧТ 

Контакти:
София 1404, бул. „България” № 49 Б, ет. 10
тел.: (02) 960 84 44; 0800 11 464
http://www.nnbulgaria.com

 

„КАРДИФ - Животозастраховане -клон България” КЧТ 

„КАРДИФ - Животозастраховане -клон България” КЧТ 

Контакти:
София 1000,  ул. „Христо Белчев” № 29, вх. А, ет. 1-3
тел.: (02) 491 59 70;  (02) 810 69 70 
http://www.bnpparibascardif.bg

 

„МетЛайф Юръп Лимитид – клон България” КЧТ 

„МетЛайф Юръп Лимитид – клон България” КЧТ 

Контакти: 
София 1404 , бул. “България” № 51, сграда Б, ет. 6
тел. (02) 81 86 200; факс (02) 81 86 201
http://www.metlife.bg

 

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД  

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД	 

Контакти: 
София 1612, бул." Цар Борис III " №19Б
тел. (02) 933 48 00; (02) 933 48 88
http://www.allianz.bg

 

 

"ЕН ЕН ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" ЕАД 

"ЕН ЕН  ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" ЕАД 

Контакти: 
гр. София 1404, бул."България" №  49Б, вх. А, ет. 10
тел. 0800 11 464; тел./факс: (02) 960 84 84
http://www.nnbulgaria.com

 

Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.73852 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.18078 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.8133 BGN
     
Etik Finansce
www.anonsi.bg
bg-wiki
www.atlasnet.bg
Етични финанси