Омега БАККОМ

АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД 

АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД 

Контакти:
София 1407, бул."Джеймс Баучер" 76А, ет.8
тел.(02) 806 59 00
http://www.icard.bg

 

"ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД 

"ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ" АД 

Контакти:
София 1463, бул."Витоша" № 94, ет.2
тел.(02) 85 272 12
http://www.fbclogos.net

 

 

"ВЕГА-1" ООД 

"ВЕГА-1" ООД 

Контакти:
Шумен 9700, ул."Атанас Вълчев" № 9, ет.2, ап.3 
тел.0889 71 93 43

 

"ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 

"ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 

Контакти:
София 1324, бул."Джевахарлал Неру" №28, АТЦ "Силвър Център", ет.2, офиси 40-46
тел.(02) 927 73 51
http://www.easycredit.bg 

 

 

"ФИНАНС АСПЕКТ" ООД 

"ФИНАНС АСПЕКТ" ООД 

Контакти:
Шумен 9700, ул."Алеко Константинов" № 6
тел.(054) 833 350

 

"ФИНАНС ГРУП 1" ООД 

"ФИНАНС ГРУП 1" ООД 

Контакти:
Стара Загора 6000, бул. "Руски" 6
тел. 0899 91 06 22

 

"КРЕДИБЪЛ" АД 

"КРЕДИБЪЛ" АД 

Контакти:
София 1000, ул. "Будапеща"№13, ет.1
тел. (02) 944 64 60
http://credible.bg   

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - АГРОИМПУЛС" 

Контакти:
Сливен 8800, ул."Мишо Тодоров" № 7
тел. (044) 662435; 0888851219

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ САМОКОВ - 96" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ САМОКОВ - 96" 

Контакти:
Самоков 2000, ул."Македония" № 35А
тел. (0722)  66721

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - СТОПАНИН 1" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - СТОПАНИН 1" 

Контакти:
Хасково 6300, бул."България" № 142, вх.А, ет.2, ап.3,
тел.(038) 661747; 0878445509

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО" 

Контакти:
Генерал Тошево 9500, област Добрич, ул."Ал. Димитров" № 1
тел. (05731) 5066; 0888945843

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НАДЕЖДА - 96" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НАДЕЖДА - 96" 

Контакти:
Плиска 9920, област Шумен, ул."Георги Ванков" № 2
тел. 0897801539

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ЗЕМЕДЕЛЕЦ" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ - ЗЕМЕДЕЛЕЦ" 

Контакти:
Стара Загора 6000, бул."Руски" № 38, вх.А, ет.2, ап.30
тел. (042)  600811

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ДОВЕРИЕ" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ДОВЕРИЕ" 

Контакти:
Добрич 9300, ул."Даме Груев" № 8
тел. (058) 602993; 0887617415

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ПЕРЕЛИК" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ПЕРЕЛИК" 

Контакти:
Смолян 4700, бул."България" № 69, ет.2
тел. (0301) 63493

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ СЪГЛАСИЕ-96" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ СЪГЛАСИЕ-96" 

Контакти:
Велико Търново 5057, ул.Възрожденска" № 2А
ттел. (062) 624421; 0886444812

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА" 

Контакти:
с. Момчиловци 4750, ул."Елица" № 5, обл. Смолян
тел. (03023) 2322

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ СМИЛЯН" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ СМИЛЯН" 

Контакти:
с. Смилян 4770, ул."Девети септември" № 113, обл. Смолян
тел. (03026) 2229; 0894420354

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАЙНАРДЖА 96" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАЙНАРДЖА 96" 

Контакти:
с. Кайнарджа 7550, ул."Георги Токушев"  № 10, обл. Силистра
тел. 0886727176; 0888785292; 0895743886

 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПОМОРИЙСКИ СТОПАНИН" 

"ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПОМОРИЙСКИ СТОПАНИН" 

Контакти:
гр. Поморие 8200, ул. "Цар Александър" № 6, офис 3
тел. (0596) 28032; 0879102236

 

Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

 • usd 1 USD = 1.73852 BGN
   
 • gbp 1 GBP = 2.18078 BGN
   
 • chf 1 CHF = 1.8133 BGN
   
Etik Finansce
www.anonsi.bg
www.atlasnet.bg
Етични финанси
bg-wiki