Омега БАККОМ
Новини

Осигурителен стаж. Какво трябва да зная?

От: 05.05.2016г.

Най-общо казано, осигурителният ми стаж е времето, през което съм бил осигурен, т.е. в НОИ на мое име има внасяни  осигурителни вноски.

 

 
  Цялата статия

Наследяване на дял и поименни акции

От: 23.04.2016г.

Какво трябва да знам, ако се окаже че съм наследник на дялове и акции в търговски дружества и каква е процедурата по наследяването им?

 

 
  Цялата статия

Последици от приемането на оздравителен план в производство по несъстоятелност

От: 13.04.2016г.

Утвърденият от съда оздравителен план е задължителен за моята фирма и трябва да се изпълнява стриктно.

 

 
  Цялата статия

Предлагане на оздравителен план в производството по несъстоятелност

От: 11.04.2016г.

Оздравяването на предприятието е част от производството по несъстоятелност и е предназначено, от една страна, да доведе до удовлетоврение на вземанията на кредиторите, а, от друга ............

 

 
  Цялата статия
Други новини
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.77255 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.20003 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.85018 BGN
     
www.anonsi.bg
www.atlasnet.bg
Етични финанси
bg-wiki
Etik Finansce